wtorek, 02 kwietnia 2013

Islamskie Państwo Irackie opublikowało kilkadziesiąt zdjęć obrazujących szkolenie rekrutów i przykładowe akcje grupy. Najmniej drastyczne zdjęcia publikuję poniżej.

Islamskie Państwo Irackie

Islamskie Państwo Irackie

Islamskie Państwo Irackie

Islamskie Państwo Irackie

Ukazał się kolejny numer magazynu "In Fight" wydawanego przez Islamski Emirat Afganistanu. Znaczącą część numeru poświęcono przypomnieniu najważniejszych akcji partyzancko-terrorystycznych IEA z ostatnich dwóch miesięcy. Jak zwykle reportaże z akcji wzbogacono szczegółowym kalendarium wydarzeń.

 In Fight nr 51

 W kolejnych częściach 227 stronicowego numeru IEA zwraca uwagę na amerykańskie ofiary agresji na Afganistan i dokumentuje amerykańskie zbrodnie w tym kraju. Ostatnia część poświęcona została retrospekcji akcji IEA przeprowadzonych w stolicy Afganistanu w okresie od 2008 do 2012 r.

Interesujące wydaje się też zestawienie wojskowych operacji przeprowadzonych przez IEA w marcu 2013 r. Przedstawiam je poniżej.

In Fight nr 51

Źródło: "In Fight" nr 51, 2013

wtorek, 14 lutego 2012

Abu Qatada został w poniedziałek 13 lutego zwolniony z brytyjskiego aresztu (Long Lartin), do którego trafił w 2002 r. Jego zatrzymanie, motywowane względami bezpieczeństwa, uznano za bezprawne. Zastosowano jednak wobec niego areszt domowy. Dom będzie mógł opuszczać tylko na nie więcej niż 2 godziny dziennie, a wszyscy jego goście będą monitorowani. Brytyjskie władze zapowiedziały, że ich głównym celem jest deportacja Abu Qatady.

Abu Qatada

Kim jest Abu Qatada?

Szejk Omar Abu Omar (alias Omar Mahmoud Mohammed Othman), znany także jako Abu Qatada al-Filistini przyszedł na świat w Betlejem w 1960 r. Wraz z rodziną przeprowadził się do jordańskiego Ras al-Ajn. Tam właśnie dość wcześnie dał się poznać jako zagorzały aktywista popularyzujący idee dżihadu. W 1990 r. udał się do pakistańskiego Peszawaru. Wygłosił tam szereg ultrakonserwatywnych przemówień skierowanych do setek afgańskich mudżahedinów. Prawdopodobnie w Kuwejcie spotkał al-Maqdisiego, którego odwiedził także przynajmniej raz w afgańskim Kabulu. Zawiązała się między nimi przyjaźń oparta zdaniem na obustronnym szacunku i ideowym porozumieniu. W 1993 r. Abu Qatada przeprowadził się do Londynu, posługując się paszportem Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W Wielkiej Brytanii rok później otrzymał azyl polityczny. W tym samym czasie powstała w Jordanii komórka terrorystyczna znajdującą się pod jego kontrolą, nosząca nazwę „al-Islah wal-Tahadi” (Reforma i Wyzwanie). W 1998 r. była ona odpowiedzialna za podłożenie bomb w jednym z ammańskich hoteli, w szkole i pod samochodami dwóch rządowych urzędników. Jordański sąd uznał Abu Qatadę winnym uczestniczenia w spisku terrorystycznym i skazał go zaocznie na 15 lat więzienia. Baltasar Garzon uważa Qatadę za „duchowego ambasadora Al-Kaidy w Europie” . 

Wiodąc spokojne życie w Londynie Abu Qatada zajął się pisaniem artykułów i książek, w których wzywał do dżihadu, w szczególności w krajach Zachodu. Do jego najbardziej znanych publikacji należą: „Dżihad i interpretacja”, „Ruchy islamskie i współczesne sojusze” oraz „Pomiędzy dwoma metodami”. Dla Abu Qatady dżihadyzm jest szerokim ruchem społecznym bazującym na koncepcji tauhid. Każdy kto sprzeciwia się dżihadowi powinien być uznany za wroga islamu. Przeciwko wrogom zdaniem Qatady można zaś używać wszystkich środków. Jednym z ważniejszych wrogów są arabskie rządy, które stały się instrumentem zniewolenia świata islamskiego, m.in. poprzez współpracę z nieislamskimi potęgami. Oskarża je o apostazję, wspieranie zepsucia moralnego i grzechu, lichwy oraz odejście od i działanie na rzecz marginalizacji doktryny al-wala wal-bara.

W publikacjach z cyklu „Sil silatul iman” (Seria Wiary), zawierających jego kazania, zwrócił uwagę na istnienie trzech grup muzułmanów w ramach ummy. Do pierwszej zaliczył wszystkich muzułmanów (ok. 1 mld na całym świecie). W ramach tej grupy wyróżnił „sektę zbawionych”, a do tej ostatniej włączył podgrupę w postaci „sekty zwycięzców” . 

W ramach dwóch ostatnich grup działają najbardziej świadomi ostatecznego celu muzułmanie. Tym celem było dla Qatady utworzenie państwa islamskiego. Instrumentem służącym zaś obronie godności muzułmanów i pomocnym w realizacji ostatecznego celu stał się dżihad.

W październiku 2002 r. Qatadę aresztowano i osadzono w więzieniu Belmarsh. Mimo apelacji złożonej w 2004 r. areszt podtrzymano stwierdzając, że Qatada należy do grupy osób zaangażowanych w międzynarodowy terroryzm. W marcu 2005 r. zwolniono go co prawda za kaucją, ale już w sierpniu tegoż roku aresztowano ponownie w związku z jordańskim wnioskiem ekstradycyjnym. 

sobota, 11 lutego 2012

W dniu wczorajszym ukazało się oświadczenie Ajmana al-Zawahiriego - przywódcy ruchu dżihadystycznego i emira Al-Kaidy, w którym potwierdzono współpracę somalijskiej grupy Al-Szabab z Al-Kaidą.

Shaykh Abu al Zubayr [Ameer of Harakat Shabaab al Mujahideen] and Ameer Shaykh Ayman Al Zawahiri February 2012

Operacyjna współpraca pomiędzy powyższymi grupami trwa od co najmniej dwóch lat. Powyższe oświadczenie ma znaczącą wartość propagandową i stanowić może jeden z etapów internacjonalizacji aktywności Al-Szabab. Z drugiej strony nie można zapominać o podziałach frakcyjnych wewnątrz somalijskiej organizacji dżihadystycznej. Oświadczenie Ajmana al-Zawahiriego oznacza w istocie wsparcie frakcji "internacjonalistów" (promującej dżihad globalny) konkurującej z frakcją "nacjonalistów" (opowiadającej się za dżihadem lokalnym).

środa, 12 października 2011

W dniu 12 października 2011 r. ukazało się nowe wystąpienie Ajmana al-Zawahiriego. Trwający około 13 minut monolog przywódcy ruchu dżihadystycznego zawiera szereg istotnych tez odnoszących się do aktualnych i antycypowanych wydarzeń na obszarze Maghrebu.

As-Sahab Media :: And American Suffers One Defeat after Another by the Mujahid Sheikh, Dr. Ayman Al-Zawahiri

W pierwszej kolejności wezwał on Libijczyków do zerwania z wpływami zachodnimi i wprowadzenia szariatu. Jego zdaniem NATO działa na rzecz "zachodniego gangu", którego głównym celem stało się przekonanie Libijczyków do zerwania z islamskimi korzeniami. Państwa zachodnie zwodzą muzułmanów w Libii i chcą zawłaszczyć do własnych celów ich poświęcenie i ofiarę.

Al-Zawahiri wezwał ponadto Algierczyków do zrywu rewolucyjnego i obalenia prozachodniego tyrana (prezydenta Abdelaziza Bouteflikę). Przykładem dla nich powinny być rewolucje w Libii oraz Tunezji.

Charakter przesłania i zawarte w nim tezy stwarzają przekonanie, że dżihadyści chcą stać się inicjatorami przemian, a nie tylko ich biernymi obserwatorami. Trudno orzec jak silne poparcie uzyskają postulaty al-Zawahiriego w Algierii. W żadnym z państw objętych wydarzeniami związanymi z tzw. Arabską Wiosną wpływy te nie były zauważalne. Antycypować należy zatem niewielki odzew ze strony najbardziej radykalnych środowisk islamskich.

wtorek, 04 października 2011

Władze jemeńskie zidentyfikowały, wedle ostatnich doniesień agencyjnych, zwłoki Anwara al-Awlakiego. Wykluczono, iż jednym z zabitych był Ibrahim Hassan al-Asiri, jeden z ważniejszych dowódców Al-Kaidy na Półwyspie Arabskim podejrzewany o przygotowywanie zamachów bombowych. Potwierdzono natomiast śmierć dwóch innych prominentnych bojowników AKPA - Muhammada Salema al-Naadża i Abdula-Rahmana bin Arfadża.

Szczątki al- Awlakiego pochowano w pobliżu miejsca amerykańskiego ataku w prowincji Al-Dżawf. W pogrzebie uczestniczył ojciec al-Awlakiego. Zidentyfikować miał on rytualny sztylet (dżambiję) swego syna.

niedziela, 02 października 2011

Al-Kaida na Półwyspie Arabskim opublikowała pod koniec września 2011 r. kolejny, siódmy numer swojego propagandowego magazynu noszącego tytuł "Inspire". Objętość numeru specjalnego datowanego na jesień b.r. ograniczona jest do 20 stron.

Inspire, nr 7

Tematem aktualnego wydania pisma jest wydarzenie sprzed 10 lat. Chodzi rzecz jasna o zamachy z 11 września 2001 r. Dżihadyści twierdzą, że jest to największa operacja specjalna wszechczasów i ich historyczne zwycięstwo. Ocenie tych wydarzeń na łamach pisma towarzyszy fotoreportaż będący przeglądem najważniejszych sukcesów dżihadystów na Półwyspie Arabskim i w Europie.

sobota, 01 października 2011

W oświadczeniu opublikowanym w dniu 1 października 2011 r. Al-Kaida na Półwyspie Arabskim potwierdziła śmierć jej najważniejszego ideologa i nieformalnego lidera grupy. Wskazano, że do amerykańskiego ataku z użyciem UAV doszło w piątek w pobliżu miejscowości Chaszef w Jemenie. AKPA utraciła wówczas kontakt z al-Awlakim, co implikuje tezę o jego śmierci.

Przedstawiciele Al-Kaidy na Półwyspie Arabskim zapowiedzieli w najbliższym czasie szereg akcji odwetowych mających pomścić śmierć powyższego dżihadysty. Nie sprecyzowano dokładnie celów ataków. Ograniczono się jedynie do wskazania, że ich zasięg ograniczony będzie do terytorium Jemenu.

 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 24